مدیریت استراتژیک به زبان ساده

چگونه متوجه شویم که در کدام اقیانوس داریم ماهی می گیریم؟

در حوزه مدیریت استراتژیک، تمثیل اقیانوس از زمان طرح استراتژی اقیانوس آبی مطرح گردید؛
آقای چان کیم و خانم رنه مابورنه با طرح استراتژی اقیانوس آبی در مقابل اقیانوس قرمز، این ادعا را مطرح کردند که شرکتها اگر می خواهند به سودآوری پایدار برسند می بایست به اقیانوس آبی وارد شوند و به عبارتی از استراتژی اقیانوس آبی بهره مند گردند؛

با طرح این تمثیل، گونه بندی جدیدی در حوزه استراتژی شرکتها ایجاد شد و بر اساس این دسته بندی، شرکتها یا در اقیانوس قرمز فعالیت استراتژیک خود را تنظیم می کنند یا در اقیانوس آبی؛

شرکتهایی که استراتژی آنها بر اساس و مبنای رقابت با رقبا جهت کسب سهم بیشتر از بازار موجود می باشد، در اقیانوس قرمز فعالیت استراتژیک داشته و استراتژی شان از نوع استراتژی اقیانوس قرمز می باشد. در مقابل، شرکتهایی که فعالیت استراتژیک شان مبتنی بر رقابت نبوده و سعی دارند بدون توجه به رقیب، فعالیت های استراتژیک داشته باشند، استراتژی شان از نوع استراتژی اقیانوس آبی می باشد. بر اساس ادعای تئوریسین های استراتژی اقیانوس آبی، کسب و کارهایی که فعالیت استراتژیک شان از این نوع می باشد ، سودآوری بالاتری خواهند داشت و ضریب پایداری سودآوری آنها نیز بالاتر است.

سوال: حال این سوال مطرح می شود که چگونه متوجه شویم که فعالیت های استراتژیک ما در فضای اقیانوس آبی است و به عبارتی با چه معیارهایی می توانیم در خصوص اینکه استراتژی مان رنگ اقیانوس آبی دارد قضاوت کنیم؟

پاسخ:
هرگاه توانستید در فعالیت های مرتبط با کسب و کارتان و برنامه های طرح ریزی شده برای اجرا، تقاضاهایی جدید برای محصولات و یا خدمات شرکت ایجاد کنید و به عبارتی سعی نکنید از سهم رقبا کم کرده و به سهم بازار خود اضافه کنید، بدانید که در حال ورود به اقیانوس آبی هستید؛ یعنی بدون توجه به رقبا، بازار جدیدی را ایجاد کرده اید که قبلا وجود نداشته است و این بازار نیز در انحصار شما قرار خواهد گرفت.

هر زمان توانستید در محصولات یا خدمات خود، ارزش های جدیدی را از طریق نوآوری، برای مشتریان ایجاد کنید و نه تنها قیمت محصول بخاطر ارزش و مزیت جدید ایجاد شده، افزایش نیافت و بلکه کاهش همزمان قیمت با ارائه ارزش جدید به مشتری را نیز داشتید، شک نکنید که در حال ورود به اقیانوس آبی هستید و این کار مقدمه ایجاد تقاضاهای جدید برای محصولات یا خدمات شما خواهد بود.

نویسنده: امید علی نیکنام؛ مولف کتاب کپسول مدیریت استراتژیک

, ,

Related Posts

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست