گزارش هوش مصنوعی جهانی در بازار نفت و گاز: افزایش استانداردهای ایمنی و امنیت

اخبار هوش مصنوعی

«هوش مصنوعی جهانی» گزارشی برای «پیش‌بینی روند و فرصت رشد» در بازارِ «نفت و گاز»، در بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۲ بر اساس مؤلفه‌های عملیات، کاربرد و منطقه منتشر کرده است؛ این گزارش به پیشنهاد پایگاهِ «پژوهش و بازارها»، بزرگ‌ترین پایگاه پژوهشی بازارهای جهان انجام و منتشرشده است. سهم هوش مصنوعی جهانی در بازار نفت […]

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست
Generated by Feedzy