کدام یک از قابلیت‌های هوش مصنوعی در گوگل‌مپ به کار رفته است؟

تا ۱۷ سال پیش، تقریباً تمامی ما برای شناسایی مسیرهای جدید مجبور بودیم، با یک دست فرمان را هدایت کرده و با دست دیگر هم نقشه‌های کاغذی را نگه داشته و حواسمان شش‌دانگ جمع باشد که مسیر را گم نکنیم. امروزه به لطف گوگل‌مپ و قابلیت‌های هوش مصنوعی آن، دیگر نیازی به این شکل رانندگی‌های […]

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست
Generated by Feedzy