پیشنیازهای یادگیری Cloud

پیشنیازهای یادگیری Cloudهای Open Source (از جمله OpenStack) و Cloud Source (از جمله VMware Cloud)- بخش اول OpenStack Cloud

پیشنیازهای یادگیری Cloud چه مواردی هستند؟ (بخش اول – OpenStack Cloud)

برای یادگیری Cloud در ایران بطور کلی دو راه کار وجود دارد با پلتفرم های Open Sourceی مثل OpenStack و کار با محصولات Close Source مثل VMware Cloud

📕📒📗 پیش نیاز کلی یادگیری مفاهیم اولیه Cloud مثل: چیستی و چرایی، مزایا، انواع سرویس ها، زیرساخت ها، راهکارهای راه اندازی سرویس ها و… که کتاب های زیادی در مورد Cloud Computing وجود داره و خیلی فرقی نداره با کدام کتاب شروع کرده و این مفاهیم را یاد بگیرد.

♻️ برای OpenStack پیشنیازهای زیر را باید داشته باشید:
1- دانش و تجربه کار با لینوکس
📌 در حد LPIC-1 آشنایی کامل با دستورات و خط فرمان، انواع package managerها، توزیع های مختلف لینوکس، محیط bash و script نویسی و…
📌 در حد LPIC-2، نصب و راه اندازی و Tshoot سرویس های شبکه از جمله: BIND، NTP، Memcashd، SSH و…
📌در سطح LPIC-3 304 Virtualization & HA: کار با سرویس های QEMU و KVM و Libvirt، دستورات Virsh، مباحث Virtualization، مباحث Clustering، مباحث High Availability، مباحث Storage و…

2- دانش Virtualization: اگر قرار است زیرساخت شما Open Sourceی باشد، تسلط بر KVM hypervisor از سرفص های LPIC-3 304 Virtualization & HA و اگر قرار است VMwareی باشد، تسلط بر روی ESXi hypervisor و البته vCenter Server از سرفصل های دوره VMware VCP-DCV مورد نیاز است.

3- دانش Networking حداقل در سطح CCNP R&S (چون شما نیاز به طراحی زیرساخت شبکه IaaS یا Infrastructure as a Server با انواع توپولوژی های مختلف خواهید داشت)

4- دانش ذخیره سازی اطلاعات یا Storage: تسلط بر روی محصولات یکی از Vendorهای HPE یا DELL\EMC و البته تسلط در کار با ذخیره ساز Ceph به عنوان یک SDSی که بصورت Object-based و Block-based و File-based یا بطور کلی ذخیره سازهایی که به صورت Unified Storage کار می کنند. همینطور تسلط بر روی انواع SAN Switchهای مختلف بسته به زیرساخت شما از جمله: Cisco MDS یا Brocade و…

5- دانش Server: تسلط با محصولات یکی از Vendorهای HPE ProLiant یا Cisco UCS یا IBM و…

6- تسلط بر روی راهکارهای Automation Configuration Management Tools از جمله: Ansible و Puppet و Chef و Salt-Stack.

7- دانش Monitoring: تسلط بر روی راهکارهایی از جمله Zabbix و Icinga و…

8- تسلط در کار کردن با Open vSwitch

9- تسلط در کار با APIهای RESTful

10- تسلط در کار کردن با پلتفرم OpenStack و انواع Core Componentهای آن از جمله:
📌 Identity Service (Keystone) User Management
📌Compute Service (Nova): Virtual Machine Management
📌 Image Service (Glance): Manages Virtual image like kernel image or disk image
📌 Dashboard (Horizon): Provides GUI console via Web browser
📌 Object Storage (Swift):- Provides Cloud Storage
📌 Block Storage (Cinder): Storage Management for Virtual Machine
📌 Network Service (Neutron): Virtual Networking Management

همچنین سایر سرویس های بسته به نیاز از جمله:
📌 Orchestration Service (Heat): Provides Orchestration function for Virtual Machine
📌 Metering Service (Ceilometer): Provides the function of Usage measurement for accounting
📌 Database Service (Trove): Database resource Management
📌 Data Processing Service (Sahara): Provides Data Processing function
📌 Bare Metal Provisioning (Ironic): Provides Bare Metal Provisioning function
📌 Messaging Service (Zaqar): Provides Messaging Service function
📌 Shared File System (Manila): Provides File Sharing Service
📌 DNS Service (Designate): Provides DNS Server Service
📌 Key Manager Service (Barbican): Provides Key Management Service

⭕️ تسلط بر مباحث دوره های:
📌 Linux LPIC-1 (101 , 102)
📌 Linux LPIC-2 (201 , 202)
📌 COA – OpenStack Administration
📌 DevOps (Docker, Kubernetes, Zabbix, Ansible)
📌 VMware VCP-DCV
📌 CCNA R&A
📌 CCNP R&S
📌 EMC ISM
📌 EMC VNX-Block | EMC Unity Deep Dive

 

پیشنیازهای یادگیری Cloudهای Open Source (از جمله OpenStack) و Cloud Source (از جمله VMware Cloud)- بخش دوم VMware Cloud

پیشنیازهای یادگیری Cloud چه مواردی هستند؟ (بخش اول – VMware Cloud)

برای VMware Cloud پیشنیازها:

1- دانش مجازی سازی در حد مفاهیم دوره VMware VCP-DCV (اجباری)

2- دانش ذخیره سازی اطلاعات کار با انواع Storageها (از جمله EMC Unity و EMC VNX و HPE 3PAR و EMC ECS و EMC Avamar و EMC Atmos و…)

3-دانش شبکه حداقل در حد CCNP R&S

4- آشنایی با سرویس های مایکروسافتی در حد MCSE (سرویس های از جمله: AD و DNS و…)

🏀 بعد از پیش نیازهای یادگیری مفاهیم بنیادین SDDC:

1- یادگیری مباحث SDDC یا Soft-Defined Data Center

2- یادگیری مباحث SDN یا Software-Define Network

3- یاگدیری مباحث SDS یا Software-Define Storage

4- یادگیری مباحث NFV یا Network Function Virtualization

⭕️ یادگیری راهکارهای Cloud و SDDC:

1- یادگیری vRO یا VMware vRealize Orchestrator جهت هماهنگ سازی درخواست های Landing Page مربوط به Cloud با vCenter و اتوماتیک کردن workflowها

2- یادگیری vRA یا VMware vRealize Automation جهت اتوماتیک سازی وظایف Cloud

3- یادگیری NSX برای راه اندازی Network Virtualization و SDDC جهت integration با vRO و vRA

4- یادگیری vSAN برای راه اندازی زیرساختHCI (بسته به نیاز)

5- یادگیری vROPs جهت مانیتورینگ زیرساخت SDDC و VMware Cloud

6- یادگیری vRNI یا VMware vRealize Network Insight جهت مانیتورینگ زیرساخت SDDC

7- یادگیری vRLI یا VMware vRealize Log Insight جهت Log گیری

8- یادگیری Horizon View در صورت نیاز به سرویس DaaS) یا Desktop as a Service)

9- یادگیری SRM برای ایجاد DR سایت ها یا سایت های Disaster Recovery

🔟 یادگیری کار با APIهای RESTful

⭕️ تسلط بر مباحث دوره های:
📌 VMware VCP-DCV
📌 VMware VCP-NV
📌 VMware vSAN
📌 VMware SRM
📌 VMware Horizon View
📌 VMware vRA
📌 VMware vRO
📌 VMware vROPs
📌 EMC ISM
📌 EMC VNX Block | EMC Unity Deep Dive
📌 HPE 3PAR StoreServ I,II

پیشنیازهای یادگیری Cloudهای Open Source (از جمله OpenStack) و Cloud Source (از جمله VMware Cloud)- بخش سوم – پیش نیازهای مطالعه برای معمار Cloud

پیشنیازهای یادگیری Cloud چه مواردی هستند؟ (بخش سوم پیشنیازهای مطالعه برای معمار Cloud)

توجه داشته باشید که تمامی مواردی که در بخش اول و دوم این مقاله ارائه شد، تنها پیش نیازهای راه اندازی Cloud در یک Single-Site هستند و برای راه اندازی Cloudهای Multi-Site دانش و تخصص های Datacenter Inter-Connect Networking & Storage در زمینه های زیر مورد نیاز است:

1- طراحی زیرساخت های Multi-Site و توپولوژی های مختلف آن براساس X-Validation Designهایی همچون CVDها، FVDها، VVDها و…

2-  راهکارهای Datacenter Inter-connect از جمله:
📌 راهکار EMC RecoverPoint
📌 راهکار EMC VPLEX
📌 راهکار Cisco OTV
📌 راهکار VMware NSX Universal
📌 راهکار VMware Metro Storage Cluster
📌 راهکار VMware Site Recovery Manager
📌 راهکار Cisco LISP
📌 و…

⭕️ تسلط بر مباحث دوره های:
📌 CCIE Datacenter
📌 CCIE R&S
📌 CCNP Security (+CCIE Security)
📌 COA – OpenStack Administration
📌 OpenStack in RHSCA
📌 OpenStack in RHCE
📌 RHEV
📌 DevOps
📌 LPIC-3 304 Virtualization & HA
📌 VMware VCIX-NV
📌 VMware VCP-CMA
📌 VMware VCIX-CMA
📌 HPE 3PAR StorServ I,II
📌 EMC Unity Deep Dive
📌 EMC RecoverPoint
📌 EMC VPLEX
📌 VMware vSAN
📌 VMware SRM
📌 FortiGate I,II
📌 FortiWeb
📌 &…

اگر قصد دارید معمار Cloud شوید این موارد پیشنیاز هستند ولی در صورتیکه قصد دارید کارشناس یکی از تیم های Cloud باشید بسته به نیاز باید در همان شاخه و گرایش مطالعه کنید. یک تیم Cloud درست و حسابی معمولاً شامل تیم هایی زیر است:
📌 تیم مدیریت Cloud
📌 تیم طراحی زیرساخت Cloud
📌 تیم زیرساخت (شبکه و امنیت)
📌 تیم زیرساخت DevOps
📌تیم SDDC
📌 تیم Developer: شامل تیم Front-End و تیم Backend
📌 تیم Virtualization
📌تیم Storage
📌 تیم NOC یا مانیتورینگ
📌 تیم SOC
📌 تیم DB
📌 تیم Passive Installation
📌 تیم Product Management
📌 تیم بازاریابی و فروش
📌 و…

منبع: نوشته های میثم ناظمی

, , ,

Related Posts

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست