هوش مصنوعی زبان‌های باستانی را از نابودی نجات می‌دهد

هوشیو
هوش مصنوعی زبان‌های باستانی را از نابودی نجات می‌دهد

یک تیم متشکل از پژوهشگران چینی در زمینه هوش مصنوعی و زبان‌های باستانی، امیدوار است که هوش مصنوعی بتواند یکی از زبان‌های باستانی چین (زبان منچو) را از انقراض نجات دهد. این پژوهشگران در شمال شرقی چین، در حال توسعه یک فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی، برای شناخت و صحبت به زبان حاکمان سلسله چینگ […]

هوش مصنوعی زبان‌های باستانی را از نابودی نجات می‌دهد
تیم تحریریه

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست
Generated by Feedzy