مدل جدید یادگیری ماشینی به کمک مسئولین بهداشت ‌و درمان می‌آید

به گفته‌ دنیل نیل، پژوهشگر دانشگاه نیویورک، مدل جدید یادگیری ماشینی که بر مبنای داده‌های مراجعین به بخش اورژانس آموزش دیده است، می‌تواند خوشه‌های بیماری را تشخیص دهد؛ البته متخصصان شیوع‌شناسی بر اهمیت تفسیر داده‌ها و پاسخ الگوریتم تأکید دارند. تشخیص و جلوگیری از شیوع بیماری‌ها یا پیامدهای رویدادهایی همچون بلایی طبیعی، امری دشوار به […]

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست
Generated by Feedzy