لیست ۲۹ شرکت‌ چند‌ حوزه‌ای هوش مصنوعی در ایران

اخبار هوش مصنوعی

در این مقاله به معرفی شرکت‌های چند‌ حوزه‌ای هوش مصنوعی در ایران پرداخته‌ شده است. هوش مصنوعی شامل چهار حوزه اصلی بینایی ماشین، داده‌کاوی، پردازش زبان طبیعی و پردازش گفتار است. در مقاله پیش‌رو به شرکت‌هایی که حداقل در دو مورد از این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند، عنوان چندحوزه‌ای اطلاق شده است. همچنین امکان دسترسی به […]

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست
Generated by Feedzy