فرایند انتخاب ویژگی را در یک خط کد پایتون به‌ صورت خودکار پیاده‌سازی کنید

هوشیو
فرایند انتخاب ویژگی را در یک خط کد پایتون به‌ صورت خودکار پیاده‌سازی کنید

اگر مدل آموزشی از تعداد نمونه‌های بیشتری برخوردار باشد، مدل علم داده بهتری به دست می‌آید، اما این کار در خصوص برخی از ویژگی‌ها صدق نمی‌کند. دیتاست حقیقی ویژگی‌های گوناگونی دارد و برخی از آن‌ها نقش مفیدی در آموزش مدل علم داده قوی دارند. ویژگی‌های حشو یا تکراری نیز بر عملکرد مدل تأثیر می‌گذارند. انتخاب […]

فرایند انتخاب ویژگی را در یک خط کد پایتون به‌ صورت خودکار پیاده‌سازی کنید
تیم تحریریه

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست
Generated by Feedzy