ربات‌های هوشمند، دیگر می‌توانند هر چیزی را بسازند

هوشیو
ربات‌های هوشمند، دیگر می‌توانند هر چیزی را بسازند

پژوهشگران MIT به ساخت ربات‌های هوشمندی نزدیک شده‌اند که می‌توانند «هر چیز موردنیاز جدیدی را» با توجه به وضعیت موجود طراحی و تولید کنند. این ربات‌های هوشمند با توجه به وضعیت و چالشی که در آن قرار می‌گیرند، برای حل این چالش جدید یک سازه طراحی می‌کنند و خود آن را می‌سازند. این رُبات‌ها می‌توانند […]

ربات‌های هوشمند، دیگر می‌توانند هر چیزی را بسازند
تیم تحریریه

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست
Generated by Feedzy