راهنمای تخصصی شبکه های عصبی گراف در بینایی رایانه‌

هوشیو
راهنمای تخصصی شبکه های عصبی گراف در بینایی رایانه‌

در مقاله حاضر، قصد داریم به آن دسته از پرسش‌هایی پاسخ دهیم که افرادِ تازه کار با گراف یا شبکه های عصبی گراف مطرح می‌کنند. در همین راستا، از نمونه‌های PyTorch برای طبقه‌بندیِ ایدۀ پشت این نوع مدل نسبتاً جدید استفاده کرده‌ایم. پرسش‌هایی که در این بخش از مقاله بررسی می‌شوند: ۱. چرا گراف‌ها مفیدند؟ […]

راهنمای تخصصی شبکه های عصبی گراف در بینایی رایانه‌
تیم تحریریه

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست
Generated by Feedzy