دوره های تخصصی مجازی سازی

دوره های تخصصی مجازی سازی

مجازی سازی به سازمان ها اجازه میدهد تا یک سرور را به چندین ماشین مجازی تقسیم کنند. سپس هر ماشین مجازی میتواند به طور مستقل فعالیت داشته باشد و سیستم عامل ها و برنامه های مختلف را اجرا کند. مجازی سازی با ایجاد منابع متعدد از یک سرور، مقیاس پذیری و بارکاری را بهبود می بخشد و در عین حال منجر به استفاده از سرورهای کمتر، مصرف انرژی کمتر و هزینه های زیرساخت و نگهداری کمتر می شود.

عناوین دوره های مجازی سازی مaتمل بر موارد زیر می باشد:

VCP-DCV

VDI – VMware Horizon View

VMware vSphere Optimize and Scale

VMware vSphere Security and Tshoot

جهت ثبت نام از روش های زیر اقدام کنید:

01132363125

09112200462

https://academy.charbidar.com

دوره های تخصصی مجازی سازی

, , , , ,

Related Posts

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست