دانشگاه Delft برگزار می‌کند: آموزش رایگان الگوریتم‌ها و پروتکل‌های اینترنت و کامپیوتر کوانتومی

اینترنت و کامپیوتر کوانتومی مفاهیم جدیدی هستند که کشورهای مختلفی ازجمله آمریکا، چین و کشورهای اروپایی برسر توسعه آن باهمدیگر رقابت دارند. استفاده از قواعد کوانتوم جهت انتقال داده یکی از مهم‌ترین مباحث مورد مطالعه محققان است و به عقیده آنها، آینده سیستم‌های کامپیوتری و اینترنت در دست این تکنولوژی درحال توسعه است. از همین […]

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست
Generated by Feedzy