دانشگاه کالیفرنیا سن‌دیگو برگزار می‌کند: آموزش رایگان الگوریتم‌ها و ساختارهای داده Capstone

دوره آنلاین آموزش رایگان الگوریتم‌ها و ساختارهای داده  Capstone در دانشگاه کالیفرنیا سن‌دیگو برگزار می‌شود. نکته‌ای کلیدی که در این دوره آموزشی بر روی آن تأکید شده ترکیب دانش الگوریتم‌ها و زیست‌شناسی به منظور ساخت نرم‌افزاری برای حل یک چالش بیولوژیکی است. این دوره می‌تواند مجموعه‌ای از کار چندوجهی باشد که یک تجربه علمی برای […]

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست
Generated by Feedzy