خداحافظی با حجم انبوه زباله‌های پلاستیکی، با کمک ربات بازیافت‌‌ کننده با «مغز»

هوشیو
خداحافظی با حجم انبوه زباله‌های پلاستیکی، با کمک ربات بازیافت‌‌ کننده با «مغز»

یک شرکت مدیریت زباله در‌حال آزمایش استفاده از هوش مصنوعی (AI) با “مغز” برای دسته‌بندی زباله‌های پلاستیکی است، تا از‌طریق این فناوری حجم مواد قابل بازیافتی که می‌تواند جذب کند را افزایش دهد. به نظر می‌رسد اگر این ربات بتواند در شناسایی انواع پلاستیک در چرخه فعالیت بازیافتی‌‌ خود موفق عمل کند، می‌توانیم به آینده‌ای […]

خداحافظی با حجم انبوه زباله‌های پلاستیکی، با کمک ربات بازیافت‌‌ کننده با «مغز»
تیم تحریریه

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست
Generated by Feedzy