جایزه ملی از صنعت حامی فناوری تقدیر می کند

دبیر جایزه ملی فناوری ربع رشیدی با اشاره به اهداف جایزه ملی فناوری، تشریح کرد: «جایزه فناوری از صنعت حامی فناوری و از هر دستگاه دولتی که فضایی را برای توسعه فناوری ایجاد کرده است، تقدیر می کند.»

امیر حسین اسدی در حاشیه نمایشگاه رینوتکس ۲۰۲۳،  با بیان اینکه متاسفانه فناوری در کشور ما به صورت خرد رشد کرده و به سمت استارتاپ ها پیش رفته است، اظهار کرد: «متاسفانه اکوسیستم فناوری در کشور ما به صورت کوچک شکل گرفته است در صورتی که اگر اکوسیستم فناوری رشد کند، باید به سمت شرکت های بزرگ پیش رود.»

وی با تاکید بر اینکه ادبیات جایزه ملی فناوری، صنعتی و بومی کردن فناوری است، گفت: «سال اول برگزاری جایزه ملی فناوری سختی های خود را داشت ولی باز به نحو احسن برگزار شده و سازمان های بسیار خوبی نیز برای آن انتخاب شده است، امیدواریم از سال آتی با جریان رسانه ای بسیار خوب، جایزه ملی فناوری ایران به جایزه ای تبدیل شود که فناور را بررسی نمی کند بلکه به بزرگ شدن فناور کمک می کند.»

دبیر جایزه ملی فناوری ربع رشیدی با اشاره به شاخص های داوری جایزه ملی فناوری، گفت: «تمامی شاخص ها در وب سایت جمپا اعلام شده است، بیشتر به سمت شاخص های فناوری و زیست بومی رفتن پیش رفته ایم.»

وی با بیان اینکه استقبال از جایزه ملی فناوری بسیار خوب بوده است، گفت: «جایزه جمپا جایزه‌ای اصیل از هنرمندی با طراحی اصیل در حوزه فرش دستباف است.»

نوشته جایزه ملی از صنعت حامی فناوری تقدیر می کند اولین بار در هفته‌نامه شنبه. پدیدار شد.

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست
Generated by Feedzy