تغییر مدل مو به وسیله فضای پنهان شبکه عصبی مولد برای انجام ویرایش‌های معنایی

پیشرفت‌‌هایی که اخیراً در انواع شبکه عصبی مولد حاصل شده، تأثیرات شگرفی بر کیفیت و وضوح تصاویر، به ویژه در حوزه تغییر و انتقال سبک Style transfer، داشته است. مشوق اصلی ما برای نگارش مقاله پیش‌رو، موفقیت‌های اخیر StyleGAN بوده است. در مدل StyleGAN، تغییرات تصادفی در تصاویر ایجاد شده که تشخیص آن‌ها از تصاویر […]

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست
Generated by Feedzy