برنامه‌ریزی بیش‌از ۱۶۰ پروژه جهت توسعه هوش مصنوعی در کشور

هوشیو
برنامه‌ریزی بیش‌از ۱۶۰ پروژه جهت توسعه هوش مصنوعی در کشور

چند روزی است که از انتشار پیش‌نویس نقشه راه توسعه ملی هوش مصنوعی در چهارچوب ملی حاکمیت هوش مصنوعی می‌گذرد. در این سند، مسیری جهت دستیابی به اهداف ملی در زمینه هوش مصنوعی ترسیم شده است و چگونگی تحقق این اهداف به‌وسیله تعریف و توسعه پروژه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف، شرح داده‌شده […]

برنامه‌ریزی بیش‌از ۱۶۰ پروژه جهت توسعه هوش مصنوعی در کشور
تیم تحریریه

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست
Generated by Feedzy