انتخاب تابع زیان مناسب برای آموزش شبکه‌های عصبی یادگیری عمیق

هوشیو
انتخاب تابع زیان مناسب برای آموزش شبکه‌های عصبی یادگیری عمیق

برای آموزش شبکه‌های عصبی یادگیری عمیق، از الگوریتم بهینه‌سازی گرادیان  نزولی تصادفی استفاده می‌شود. برآورد مکرر خطای مدل یکی از مراحل الگوریتم بهینه‌سازی است. بدین منظور باید یک تابع خطا یا تابع زیان انتخاب کرد. وزن‌های مدل بر اساس زیان برآوردشده توسط این تابع، به روزرسانی می‌شوند و بدین طریق در دور بعدی آموزش، زیان مدل […]

انتخاب تابع زیان مناسب برای آموزش شبکه‌های عصبی یادگیری عمیق
تیم تحریریه

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست
Generated by Feedzy