استفاده از انعکاس‌ها برای دیدن جهان به شکلی دیگر با تکنیک ORCa

یک سیستم بینایی کامپیوتری جدید، هر جسم براق را به نوعی دوربین تبدیل می‌کند و به ناظر این امکان را می‌دهد، تا اطراف گوشه‌ها یا اشیایی را ببیند که مانع ایجاد می‌کنند. درست مثل اینکه یک ماشین در امتداد یک خیابان در حال حرکت است و انعکاس نور وسایل نقلیه پارک‌شده یا آینه‌های جانبی آن‌ها […]

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست
Generated by Feedzy