۵ روند و کاربرد سیستم های تشخیص صدا

آیا سیستم های تشخیص صدا Voice Recognition به صورت اولیه را به خاطر دارید؟ سال‌ها پیش، اگر با تلفن‌تان شماره‌ای را می‌گرفتید از شما خواسته می‌شود که با صدای‌تان گزینه‌ای انتخاب کنید و این فرایند اغلب برای همه تجربه‌ای ناخوشایند به جا می‌گذاشت. برنامه‌های تشخیص صدای به اندازه کافی پیشرفته نبودند که بتوانند صدای همگی […]

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست
Generated by Feedzy