هوش مصنوعی برای یادگیری کار جدید نیاز به خواب دارد!

هوشیو
<strong>هوش مصنوعی برای یادگیری کار جدید نیاز به خواب دارد!</strong>

هوش مصنوعی برای یادگیری کار جدید نیاز به خواب دارد! هوش مصنوعی برای یادگیری کار جدید بدون فراموش کردن آخرین کار از خواب مصنوعی استفاده می‌کند. بسیاری از هوش‌های مصنوعی‌ تنها در یک کار، خوب عمل می‌کنند و چنانچه کار دیگری را یاد بگیرند، تمامی آنچه را می‌دانند فراموش خواهند کرد، در‌حالی‌که نوعی خواب مصنوعی […]

<strong>هوش مصنوعی برای یادگیری کار جدید نیاز به خواب دارد!</strong>
تیم تحریریه

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست
Generated by Feedzy