معادلات نرمال در پایتون: راهکاری فرم‌بسته برای رگرسیون خطی

مقدمات یادگیری ماشینی: قسمت سوم در این نوشتار، به پیاده‌سازی معادله نرمالNormal equation می‌پردازیم که یک راهکار فرم‌بستهClosed-form solution برای الگوریتم رگرسیون خطی است. با استفاده از معادلات نرمال، می‌توانیم مقدار بهینه‌ theta را تنها طی یک مرحله و بدون استفاده از الگوریتم گرادیان کاهشیGradient descent محاسبه کنیم. در ابتدا مروری بر کلیات الگوریتم گرادیان […]

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست
Generated by Feedzy