سیستم تشخیص گفتار بی‌صدا؛ به‌نام کم‌شنوایان، به‌کام ارتش

هوشیو
سیستم تشخیص گفتار بی‌صدا؛ به‌نام کم‌شنوایان، به‌کام ارتش

ابزار تشخیص گفتار بی‌صدا که به‌تازگی برای کمک به افراد کم‌شنوا طراحی‌ شده ‌است، قرار است برای اهداف و ابزار نظامی استفاده ‌شود. این نوآوریِ «تشخیص گفتار بی‌صدا» کلماتی را که مردم به زبان می‌آورند، با استفاده از حسگرهای فشار شناسایی می‌کند؛ حسگرهای فشار به‌جای شناسایی آواهای زبانی، حرکات دهان را ردیابی می‌کنند. بر اساس […]

سیستم تشخیص گفتار بی‌صدا؛ به‌نام کم‌شنوایان، به‌کام ارتش
تیم تحریریه

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست
Generated by Feedzy