تأثیرگذاری هوش مصنوعی بر اکثر مشاغل در آینده‌ای نزدیک

اخبار هوش مصنوعی

تحلیل جدیدی که در خصوص فناوری هوش مصنوعی انجام گرفته، گویای این مسئله است که به واسطه به کارگیری این فناوری از طریق پلتفرم‌های ارائه‌دهنده هوش مصنوعی مولد و نیز دموکراتیزه شدن آن‌ها، احتمالاً در آینده‌ای نزدیک، هوش مصنوعی وظایف محوله را در ۸۰ درصد از همه مشاغل تغییر خواهد داد. لازم به ذکر است، […]

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست
Generated by Feedzy