انسان در برابر سایبورگ: یک میلیون سال دیگر جهان انسان چگونه خواهد بود؟

قبل از پرداختن به موضوع اصلی ابتدا باید مشخص کنیم، در این‌جا منظور ما از سایبورگ چیست و اصولاً سایبورگ‌ها چگونه موجوداتی هستند. واژه سایبورگ در حقیقت ترکیب دو واژه سایبرنتیک و ارگانیسم است و منظور از آن یک موجود زنده با هر دو اندام طبیعی و ماشینی است. سایبورگ‌ها در حقیقت موجودات زنده‌ای هستند […]

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست
Generated by Feedzy