مشاوره مدیریت فرایند

اهمیت مدیریت فرایند

اصلی ترین ماموریت گروه مشاوران مجموعه ما آن است که با بهره گیری از متخصصان و مشاوران خبره کشور در این حوزه و همچنین فناوری، مجموعه جامع و کاملی از خدمات گسترده و بروز مشاوره را به رهبران و مدیران سازمان ها و کسب و کارها ارائه می دهد.

 • اهداف
 • مزایا
 • کاربردها
 • فرایندهای اجرایی
 • ابزارها

مدیریت فرایند

خدمات مدیریت فرآیندهای کسب و کار

شناسایی فرآیندهای سازمان
کشف و مدلسازی فرآیندها
تدوین شناسنامه فرآیندها
تدوین شاخص های ارزیابی عملکردی
اصلاح، بهبود و بازطراحی فرآیندها
تحلیل فرایندها با روش های کمی و کیفی
طراحی فرآیندهای مورد نیاز
تدوین نظام نامه مدیریت فرآیند
پیاده سازی فرآیندها در BPMS

زبان های مدلسازی فرایند کسب وکار

1.زبان مدلسازی UML

2.زبان مدلسازی BPMN

3.زبان مدلسازی FLOWCHART

4.زبان مدلسازی EPC

5.زبان مدلسازی IDEF

مدیریت پروژه و برنامه‌ریزی

هر پروژه‌ای از نظر ابعاد و تنوع دارای پیچیدگی‌هایی می‌باشد که خروجی‌های آن‌ها وابسته به نوع سیستم‌های مدیریت پروژه حاکم بر سازمان می‌باشد. مدیریت پروژه ساختاری یکپارچه برای سازمان جهت انجام موفقیت آمیز پروژه‌ها می‌باشد.

روند اجرایی

تدوین ساختار سازمانی کلان
تدوین ساختار سازمانی تفضیلی
تدوین شرح وظایف
تدوین شرایط احراز پست

مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی BPR

خدمات فرآیندکاوی

استقرار و راه اندازی

تحلیل فرآیندهای منتخب

خدمات جمع آوری داده

آموزش، پشتیبانی، مشاوره

تعیین سطح بلوغ فرآیندی سازمان

 • سند تحلیلی شامل شناسایی و تحلیل وضعیت موجود و ارائه نقاط قابل بهبود فرایندها براساس انواع تکنیک‌های تحلیل کمی و کیفی
 • تهیه نقشه کلان فرآیندی (معماری فرایند) براساس مدل‌های مرجع و منطبق با نیاز سازمان
 • سند ارتباط اهداف کلان و استراتژی‌های سازمانی با فرایندها
 • مدل‌سازی فرایندها با استاندارد BPMN 2.0 براساس تحلیل‌ها و بهبود فرآیندها در جهت افزایش بهره‌وری
 • تهیه شناسنامه فرایندها، تعریف شاخص‌های اندازه‌گیری (KPI)
 • استقرار ساز و کار بهبود مستمر فرایندها در سازمان
 • تدوین یا بهبود شرح شغل‌های سازمانی براساس فرایندها
 • پیشنهادات تخصصی در حوزه نرم‌افزارهای مدیریت فرایند و اتوماسیون فرایند

مزایای بهره گیری از مدیریت فرایند

 • چابکی، تسریع اجرای فرایندهای سازمانی
 • بهبود رضایت مشتری
 • کاهش شکایات
 • کاهش هزینه‌ها و در نتیجه افزایش سودآوری
 • بهبود رضایت پرسنل در نتیجه شفافیت فرایندها
 • مدیریت دانش
 • ارتقای رویکرد فرایندمحوری به جای فردمحوری

چارچوب های استاندارد

 • APQC
 • BPMS
 • BPN
 • PCF

مدل های بلوغ سازمانی در مدیریت بهبود فرآیندها

 • مدل بلوغ قابلیت یکپارچه
 • مدل IDEAL
 • مدل ممیزی فرآیند
 • مدل بلوغ مدیریت فرایند کسب و کار (BPMM)
 • مدل ارزیابی بلوغ مدیریت فرایند (PMMA)

مدل های رایج برای بهبود فرایند:

 • استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۱
 • بهبود فرایند نرم افزاری
 • مدیریت کیفیت جامع (TQM)
 • موسسه مدیریت پروژه (PMI) و دانش مدیریت پروژه (PMBOK)
 • مدیریت دانش
 • شش سیگما
 • مدل بلوغ قابلیت یکپارچه (CMMI)

مشاوره تخصصی راه اندازی و توسعه کسب و کار

تحول و بهبود در کسب و کار به صورت ارائه راهکارهای هدفمند، اختصاصی و بر مبنای نیاز سازمان شما

فهرست