مشاوره مدیریت بازاریابی

اهمیت بازاریابی

اصلی ترین ماموریت گروه مشاوران مجموعه ما آن است که با بهره گیری از متخصصان و مشاوران خبره کشور در این حوزه و همچنین فناوری، مجموعه جامع و کاملی از خدمات گسترده و بروز مشاوره را به رهبران و مدیران سازمان ها و کسب و کارها ارائه می دهد.

  • اهداف
  • مزایا
  • کاربردها
  • فرایندهای اجرایی
  • ابزارها

مدیریت بازاریابی

ممیزی بازاریابی و فروش (عارضه‌یابی)

تدوین استراتژی‌ها و روش‌های قیمت‌گذاری، مدیریت کالا و خدمت، توزیع، تبلیغاتی و ترفیع و ترویج

تدوین و طراحی برنامه بازاریابی

مدیریت برند و برندآفرینی

تحقیقات بازار و بررسی بازارهای داخلی و خارجی

آمیخته بازاریابی

بازاریابی حوزه‌های صنعت و بخش‌های صنعتی

بازاریابی خدمات، صنعتی، صادراتی و فروش مبتنی بر تحول دیجیتال

راه‌اندازی ساختار و سازمان‌دهی فعالیت‌های واحد بازاریابی، تقویت نیروها و تیم بازاریابی

شناسایی عوامل محیطی، تحلیل بازار، صنعت و رقبا و فرصت های موجود

بخش بندی، انتخاب بازار هدف، جایگاه یابی در بازار

مشاوره تخصصی راه اندازی و توسعه کسب و کار

تحول و بهبود در کسب و کار به صورت ارائه راهکارهای هدفمند، اختصاصی و بر مبنای نیاز سازمان شما

فهرست