مشاوره معماری سازمانی

اهمیت معماری سازمانی

اصلی ترین ماموریت گروه مشاوران مجموعه ما آن است که با بهره گیری از متخصصان و مشاوران خبره کشور در این حوزه و همچنین فناوری، مجموعه جامع و کاملی از خدمات گسترده و بروز مشاوره را به رهبران و مدیران سازمان ها و کسب و کارها ارائه می دهد.

  • اهداف
  • مزایا
  • کاربردها
  • فرایندهای اجرایی
  • ابزارها

معماری سازمانی

خدمات معماری سازمانی

مشاوره و آماده‌سازی پیش از شروع طرح‌های معماری سازمانی

طراحی، تدوین و پیاده‌سازی طرح‌های معماری سازمانی

ارزیابی و اعتبارسنجی نتایج طرح‌های معماری سازمانی

معماری سازمانی سرویس گرا

میکروسرویس

برنامه‌ریزی قابلیت‌مبنا یا Capability-based Planning

مهندسی سازمان، مدیریت داده‌ و فرایندهای کسب‌وکار

سنجش بلوغ قابلیت مدیریت و راهبری معماری سازمانی

چارچوب و مدلهای مرجع معماری سازمانی

  • The Zachman Framework
  • (The Open Group Architecture Framework (TOGAF
  • (Gartner’s Enterprise Architecture Framework (GEAF
  • (The Oracle Enterprise Architecture Framework  (OEAF
  • , …

خدمات سرویس گرایی

بازمهندسی سازمان با رویکرد سرویس‌گرا

یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و سرویس‌ها

مشاوره تخصصی راه اندازی و توسعه کسب و کار

تحول و بهبود در کسب و کار به صورت ارائه راهکارهای هدفمند، اختصاصی و بر مبنای نیاز سازمان شما

فهرست