مشاوره توسعه کسب و کار

اهمیت توسعه کسب و کار

اصلی ترین ماموریت گروه مشاوران مجموعه ما آن است که با بهره گیری از متخصصان و مشاوران خبره کشور در این حوزه و همچنین فناوری، مجموعه جامع و کاملی از خدمات گسترده و بروز مشاوره را به رهبران و مدیران سازمان ها و کسب و کارها ارائه می دهد.

  • اهداف
  • مزایا
  • کاربردها
  • فرایندهای اجرایی
  • ابزارها

توسعه کسب و کار

توسعه بازار

تجزیه و تحلیل مشتری

مدل و طرح کسب و کار

مدیریت ریسک

سازمان‌دهی

طراحی و بازنگری ساختار سازمانی؛

طراحی زنجیره‌ی ارزش و فرآیندهای کلان سازمانی؛

عارضه‌یابی سازمانی در حوزه‌ی ساختار.

توسعه محصول

سرمایه گذاری و جذب منابع

برندینگ و بازاریابی

تحلیل بازار، صنعت و رقبا

چابک سازی سازمانی

کوچک‌سازی (Downsizing) و مجازی‌سازی (Virtualization)؛

برون‌سپاری (Outsourcing)، جمع‌سپاری (Crowed sourcing) و کسب‌وکارهای زایشی (Spin off)؛

سازمان مبتنی بر شبکه، کار تیمی (Team-based organization) و یادگیری و نوآوری.

مشاوره تخصصی راه اندازی و توسعه کسب و کار

تحول و بهبود در کسب و کار به صورت ارائه راهکارهای هدفمند، اختصاصی و بر مبنای نیاز سازمان شما

فهرست