مشاوره مدیریت فروش

اهمیت فروش

اصلی ترین ماموریت گروه مشاوران مجموعه ما آن است که با بهره گیری از متخصصان و مشاوران خبره کشور در این حوزه و همچنین فناوری، مجموعه جامع و کاملی از خدمات گسترده و بروز مشاوره را به رهبران و مدیران سازمان ها و کسب و کارها ارائه می دهد.

  • اهداف
  • مزایا
  • کاربردها
  • فرایندهای اجرایی
  • ابزارها

مشاوره فروش

راه‌اندازی ساختار واحد فروش، تیم‌سازی و مدیریت عملکرد تیم

برنامه‌ریزی فروش

باشگاه مشتریان

مهندسی فروش، عارضه یابی و تحلیل فرآیند فروش و ارائه راهکار

تعیین شاخص های عملکردی و کنترل آن در سازمان

شخصیت شناسی مشتری و اصول و فنون مذاکره

مشاوره تخصصی راه اندازی و توسعه کسب و کار

تحول و بهبود در کسب و کار به صورت ارائه راهکارهای هدفمند، اختصاصی و بر مبنای نیاز سازمان شما

فهرست