مشاوره و ارائه راهکارهای تخصصی علوم داده

اهمیت علوم داده

اصلی ترین ماموریت گروه مشاوران مجموعه ما آن است که با بهره گیری از متخصصان و مشاوران خبره کشور در این حوزه و همچنین فناوری، مجموعه جامع و کاملی از خدمات گسترده و بروز مشاوره را به رهبران و مدیران سازمان ها و کسب و کارها ارائه می دهد.

  • اهداف
  • مزایا
  • کاربردها
  • فرایندهای اجرایی
  • ابزارها

علوم داده

تحلیل داده

تحلیل کلان داده

هوش تجاری

داده کاوی و تحلیل داده

مدل سازی و پیش بینی

مصورسازی داده

مدیریت بانک اطلاعاتی

انتقال داده و فرایند ETL

مشاوره تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات

حرکت به سمت تحول دیجیتال و اقتصاد هوشمند

فناورهای‌ها

مدلها، روشها و ابزارهای مورد استفاده

فهرست