مشاوره تحلیل کسب و کار

اهمیت تحلیل کسب و کار

اصلی ترین ماموریت گروه مشاوران مجموعه ما آن است که با بهره گیری از متخصصان و مشاوران خبره کشور در این حوزه و همچنین فناوری، مجموعه جامع و کاملی از خدمات گسترده و بروز مشاوره را به رهبران و مدیران سازمان ها و کسب و کارها ارائه می دهد.

  • اهداف
  • مزایا
  • کاربردها
  • فرایندهای اجرایی
  • ابزارها

تحلیل کسب و کار

مدل های تحلیل شامل BABOK، PMI، BCS

شاخص کلیدی عملکرد KPI OKR

خدمات گسترده دیگر

  • انجام فرایندهای شناخت وضع موجود سازمان، ارزیابی سطح بلوغ سازمانی مدیریت، عارضه‌یابی و تحلیل شکاف (Gap Analysis)
  • تعریف پروژه‌های بهبود و اولویت‌بندی آن‌ها
  • انتخاب استاندارد مناسب برای پیاده‌سازی در سازمان مطابق با اولویت‌ها و نیازهای اصلی
  • سفارشی سازی (Customization) استانداردها مطابق با فرایندهای سازمانی
  • انتخاب ابزار، نرم‌افزارها و راهکارهای مناسب جهت به‌کارگیری در فرایندهای مدیریت در سازمان (راهکارها و نرم‌افزارهای مدیریت پروژه، هوش کسب و کار، سیستم اطلاعات مدیریت و غیره )

عارضه یابی و ارائه راهکار

ابزار و ماتریس های تحلیل کسب و کار

سیستم سازی و بهبود کسب و کار

مشاوره تخصصی راه اندازی و توسعه کسب و کار

تحول و بهبود در کسب و کار به صورت ارائه راهکارهای هدفمند، اختصاصی و بر مبنای نیاز سازمان شما

فهرست